Stichting Above and Beyond Holland
(a Dutch-registered ANBI organization)
 
 

In overeenstemming met de eisen die aan Stichting Above and Beyond Holland, een in Nederland geregistreerde ANBI, worden gesteld, wordt de volgende informatie verschaft: de naam van de instelling

Stichting Above and Beyond Holland


het RSIN/fiscaal nummer

852471348


Kamer van Koophandel

57180288


de contactgegevens

Postadres:Golfstraat 11

3078 XL Rotterdam

                 

Telefoon nummer:06-13596364

                 

E-mail adres:aboveandbeyond.nl@gmail.com

                 

Website adres:http://www.above-and-beyond-ltd.comde doelstelling

Het bevorderen van de bewustmaking en waardering van de Staat Israel door middel van informatie.

oOrganiseren van lezingen en presentaties in Holland en Israel.

oHet verschaffen van financiële hulp aan charismatische organisaties en liefdadigheidsinstellingen in Israel,  o.a. Above and Beyond Ltd, “Meir Panim.”

De nood is vaak voedseltekort, medische zorg en medicatie, kleding, huisvesting, schoolspullen, etc. 

Deze hulp gaat naar organisaties die zich specifiek richten op de 25% van de Israëlische bevolking die onder de armoede grens leeft.het beleidsplan       

De stichting tracht via werving financiën te verkrijgen door o.a folders te verspreiden in kerken en Christelijke gemeenten en synagogen en via de website.

Donateurs werven via promotiedagen/avonden met spreker(s) uit Israel van Above and Beyond Ltd, die ook de nood laten zien via dia’s, filmpjes.

Door te  streven naar samenwerking met bekende pro Israel organisaties in Nederland de bestuurssamenstelling en  de namen van de bestuurders

U. Marcus- voorzitter    

P.G. Scheerboom- bestuurslid  het beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld

De Stichting betaald alleen de gemaakte onkosten. een verslag van de uitgeoefende activiteiten  


In augustus 2013 en in de zomer van 2015, heeft de spreker Uriel ben Mordechai  van Above and Beyond Ltd Israel diverse spreekbeurten/lezingen gehouden in Nederland.

 


een financiële verantwoording

Het gecontroleerde  jaarlijkse financieel verslag is beschikbaar op aanvraag. Het is ook gepubliceerd op onze website elk jaar in September, van het vorige boekjaar op: http://www.above-and-beyond-ltd.com/dochot/doch_shnati/Cheletz.html.

 

In accordance with requirements of Stichting Above and Beyond Holland (a Dutch-registered ANBI organization), the following information is provided:

ANBI English Report: 2017:
Click to Download PDFStichting_files/ANBI%20Report%2023%20Aug%202017.pdf
ABH Annual Reports [English/Dutch] for 2015:
Click to download PDFStichting_files/2015%20Reports.pdf
ABH Annual Reports [English/Dutch] for 2016:
Click to download PDFStichting_files/2016%20Reports.pdf
ABH Annual Reports [English/Dutch] for 2017:
Click to download PDFStichting_files/2017%20Reports.pdf
ANBI English Report: 2018:
Click to Download PDFStichting_files/ANBI%20Report%2018%20Mar%202019.pdf
ABH Annual Reports [English/Dutch] for 2018:
Click to download PDFStichting_files/2018%20Reports.pdf